Operaty wodnoprawne – do czego służą?

Operaty wodnoprawne – co to jest i do czego służą?

Operaty wodnoprawne to opracowania wymagane podczas składania wniosku o pozwolenia wodnoprawne. W zawiązku z tym musimy zgłosić się do profesjonalisty, który zajmie się jego przygotowaniem. Dokument sporządzany jest w formie opisowej i graficznej, również z zapisem na elektronicznym nośniku danych. Opisane w tym artykule kwestie są zgodne z wytycznymi, które zawiera art. 409 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Najważniejszy dokument przy ubieganiu się o pozwolenie wodnoprawne

Po pierwsze każdy operat wodnoprawny musi być oznaczony datą jego wykonania. Ponadto wymagane jest dołączenie opisu zamierzonych działań. Muszą być one sprecyzowane, lecz raczej bez określeń specjalistycznych. Dopełniając wszystkich formalności, na pewno uzyskamy pozwolenie wodnoprawne, które jest wymagane do wykonania działań związanych z użyciem wody. Przykładając niedokładnie opracowany operat wodnoprawny raczej będzie ciężko nam uzyskać żądane pozwolenie wodnoprawne.

Warto podkreślić, że operaty wodnoprawne Warszawa są najważniejszymi elementami dokumentacji specjalistycznej. Dokumentacji gromadzonej w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Do jego sporządzenia osoba realizująca go musi podejść profesjonalnie i wykazać się dużą starannością, aby w rezultacie nie popełnić błędu. Tylko wtedy na pewno pozwolenie zostanie nam wydane w krótkim czasie gdy złożymy wszystkie wnioski i wymagane dokumenty. Tylko dzięki takiemu działaniu uchronimy się przed niepotrzebną stratą czasu a w rezultacie dużym stresem.

Jak wygląda opisowa część operatu wodnoprawnego?

W dokumencie, jakim jest operat wodnoprawny muszą znaleźć się m.in.:

 • adres zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia,
 • cel i zakres zamierzonego korzystania z wód,
 • cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,
 • rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 • stan prawny nieruchomości usytuowanej w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód,
 • opis urządzeń wodnych,
 • charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
 • wpływ urządzeń wodnych na wody powierzchniowe i podziemne,
 • określenie wielkości przepływu nienaruszalnego,
 • planowany okres rozruchu,
 • opis form ochrony przyrody.

To jedynie podstawowe aspekty, które musi zawierać profesjonalnie przygotowany operat wodnoprawny. Tylko kompletny dokument jest pomocny, gdy ubiegamy się o pozwolenie wodnoprawne. W żadnym wypadku nie próbuj wykonywać go we własnym zakresie, podobnie jak osób nie zajmujących się tym profesjonalnie. Ponad wszystko skorzystaj z usług profesjonalisty, który zajmuje się na co dzień realizacją czegoś takiego jak operaty wodnoprawne.

Jak wygląda graficzna część operatu wodnoprawnego?

Zawiera:

 • plan urządzeń wodnych i zasięg zamierzonego korzystania z wód,
 • przekroje podłużne i również poprzeczne urządzeń wodnych oraz kort wód,
 • schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych i znaków żeglugowych,
 • funkcjonalny lub techniczny schemat urządzeń wodnych.