Projekty hydrotechniczne

Co to są projekty hydrotechniczne i co w nich jest projektowane?

Projekty hydrotechniczne mają szerokie zastosowanie inżynierskie. Projektowane są przede wszystkim budowle śródlądowe oraz morskie. Dzięki temu, że zadania wykonuje profesjonalna kadra posiadająca szeroką wiedzę, zastosowane rozwiązania techniczne uwzględniają kwestie bezpieczeństwa podczas eksploatacji obiektu.

W jakim celu powstają budowle morskie i śródlądowe?

Budowle hydrotechniczne mają duży wpływ na korzyści ekonomiczne oraz społeczne. Prawidłowa ich obsługa pozwala kontrolować zmiany w korycie rzeki, co wpływa na właściwe gospodarowanie zasobami wody.

Wśród najpopularniejszych obiektów morskich można wymienić:

 • budowle na obszarach portów morskich,
 • budowle na obszarach przystani morskich,
 • obiekty chroniące brzegi mórz,
 • stałe nawigacyjne znaki morskie,
 • kanały i śluzy morskie,
 • obiekty pomagające w zarządzaniu ujęciami wód powierzchniowych,
 • budowle pomagające w zrzucie wód do morza,
 • obiekty umożliwiające rekreację plażową.

Inżyniera śródlądowa obejmuje natomiast:

 • formy regulacji rzek oraz potoków,
 • zabudowę rzek nizinnych,
 • zabudowę rzek górskich,
 • budowę i eksploatację ujęć wody,
 • pogłębianie rzek,
 • roboty podwodne.

Obsługa inwestycji hydrotechnicznych – wszystko zaczyna się od projektu

Obsługa inwestycji hydrotechnicznych to skomplikowany, wieloetapowy proces obejmujący wiele specjalistycznych działań. Podstawą jest właściwe przygotowanie i wdrożenie projektu.

Obecnie jednym z najbardziej skomplikowanych działów inżynierskich jest zdecydowanie hydrotechnika. Projekty hydrotechniczne dotyczące budowli morskich oraz śródlądowych muszą wykonywać specjaliści z ogromnym doświadczeniem oraz wiedzą. Projekt powstaje na podstawie szczegółowych pomiarów hydrologicznych, analizy eksploatacji oraz ekspertyz hydrologicznych. Aby realizacja zadania była możliwa, kadra korzysta z najnowocześniejszych projektów umożliwiających wizualizację jak i przewidywanie różnych sytuacji. Możliwości zdarzeń, których obiekty hydrotechniczne będą musiały sobie poradzić. Tak przygotowane projekty spełnią swoje zadanie, będą dostosowane do potrzeb, a jednocześnie zagwarantują skuteczność realizacji.

Aby prace projektowe wykonane z dużą starannością mogły wejść w życie niezbędnym jest też uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych. Gdy ta formalność zostanie dopięta, =projekty hydrotechniczne zapewnią wdrożenie i wybudowanie obiektów morskich i śródlądowych, które będą mogły działać bez żadnych problemów przez lata.